Siła psychiczna u dzieci
i młodzieży

INFINITY w ramach wzmacniania siły psychicznej u dzieci i młodzieży organizuje warsztaty profilaktyczne !
Ucząc młodych ludzi kompetencji miękkich, skutecznie zmniejszamy ryzyko wystąpienia zachowań ryzykownych takich jak: przemoc, uzależnienia, używki.
Dzieci i młodzież są grupą u których osobowość intensywnie się kształtuje, co zwiększa skuteczność oddziaływań psychologicznych.